varčevanje z energijo

Hiše iz recikliranih plastenk

V Nigeriji so začeli graditi hiše iz rabljenih plastenk polnjenih z mivko. S tem bodo lahko ponudili številnim brezdomcem en varen dom, po drugi strani pa bodo odvržene plastenke ponovno uporabne, namesto, da ležijo po ulicah in smetiščih.

Tako zgrajene hiše so zelo stabilne, celo požarno in potresno varne.

hiše iz recikliranih plastenk

Ali bi si zgradil hišo iz recikliranih plastenk? Material je definitivno poceni in vedno na razpolago …

Če želite videti, kako te hiše izgledajo, oglejte si v spodnjem video, kako jih gradijo, ali kliknite na to povezavo za ogled slik.

PURES 2010: kdaj ni obvezen?

Od leta 2010 velja v Sloveniji Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, poznan tudi kot “PURES 2010”. Večina ljudi, ki želi zgraditi hišo, ve o njem zelo malo, razen morda tega, da so zahteve v primerjavi z prejšnjim pravilnikom (PURES 2008) višje. Pravilnik velja za gradnjo novih stavb in rekonstrukcijo obstoječih stavb oz. njihovih posameznih delov. Nas sedaj zanima, ali je možno pridobiti gradbeno dovoljenje za projekt, če ne izpolnjuje vseh zahtev PURES-a? Odgovor je da, ampak samo v nekaterih primerih.

V PURES-u 2010 je, razen zaostrenih zahtev glede izolativnosti fasad, streh in oken, najbolj zanimiva sprememba obvezna raba obnovljivih virov energije (OVE), kot so: sončni kolektorji, biomasa, geotermalna energija in energija vetra. PURES 2010 določa, da mora vsaj 25% energije, ki jo stavba uporablja za gretje, hlajenje, pripravo tople vode in pogon naprav izhajati iz obnovljivih virov. To se v družinskih hišah običajno prevede v sončne kolektorje ali toplotne črpalke.

solarnikolektorji

Solarni kolektorji na strehi (vir slike electronicproducts.com)

Čeprav osebno zagovarjam PURES in ga vidim kot nujen ukrep v naši energetsko prepotratni družbi, razumem, da izpolnitev vseh zahtev za nekatere investitorje predstavlja veliko težavo. Poglejmo potem, kakšne so izjeme v PURES-u:

Kdaj ni obvezna uporaba PURES-a?

PURES 2010 ni obvezen pri rekonstrukciji stavbe oz. njenega posameznega dela, kjer se posega v manj kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja (npr. manjši prizidki); v tem primeru je potrebno izpolniti samo zahteve iz Tabele 1:

“Pri rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v manj kot 25 odstotkov površine toplotnega ovoja stavbe oziroma njenega posameznega dela, pri investicijskih in drugih vzdrževalnih delih, ali če se gradi ali rekonstruira stavba z bruto tlorisno površino, manjšo od 50 m2, morajo biti dela izvedena tako, da so izpolnjene zahteve glede toplotne prehodnosti iz tabele 1 točke 3.1.1 tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije.”

tabela1

TABELA 1 točke 3.1.1, TSG-1-004 (Vir slike)

Drugače PURES 2010 velja za vse stavbe, razen za:

  • stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij,
  • rezervoarje, silose in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe,
  • stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe,
  • nadstrešnice, javne sanitarije, zaklonišča ipd.,
  • industrijske stavbe, ki se ne ogrevajo ali klimatizirajo na temperaturo v prostorih, višjo od 12 ºC, ali katerih notranji viri toplote zaradi tehnoloških procesov nadomeščajo v času ogrevanja več kot polovico toplotnih izgub ali so v času ogrevanja praviloma odprte več kot polovico delovnega časa.

Vir: Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010